O nás

„ Člověk je zodpovědný nejen za to, co udělá, ale i za to co neudělá“. Přidejte se a buďte tvůrcem svého života…

 

Vize
Formou klubové činnosti a regionálních akcí propojit lidi, kteří se mohou vzájemně inspirovat. Společnými aktivitami vytvoříme ve svém okolí prostor , pro šťastný a spokojený život dětí, dospělých a seniorů. Znovu obnovíme zájem lidí o aktivní přístup k životu i celospolečenským změnám.

Filosofie
Naší filosofií je návrat k tradicím a solidaritě. Vycházíme ze zkušeností našich předků a čerpáme z jejich odkazů. Inspirujeme se od dávných civilizací, přírodních národů, ale i od lidí, kteří žili nebo žijí okolo nás. Lidí, kteří ve svém životě mnoho dokázali, úspěšně podnikali nebo podnikají a konali nebo konají dobro. Jsou nenápadní, zůstali skromní a pokorní. Mají vysoký morální kredit. Od těchto osobností se učíme, inspirujeme se a jejich zkušenosti chceme předávat dál a využívat je v běžném životě.

Cíl
Projektem Pro lepší svět , který realizujeme od 12.1.2012, chceme vytvořit novou sociální síť. Společně vytvoříme podmínky pro všechny členy tak, abychom vzájemně obohatili svůj život, zlepšili jsme mezilidské vztahy, posílili jsme své fyzické i mentální zdraví. Našim členům pomůžeme najít a uskutečnit jejich životní vize a ukážeme možnosti, jak se stát nezávislými na současné mezinárodní situaci, jak si vytvořit dostatečnou životní rentu, bez ohledu na stát a jiné instituce. Naším cílem je tvořit nová regionální společenství lidí, kteří budou společně hospodařit a vzájemně se podporovat.